KONKRET har i årene 2011-2015 deltaget i tre GUDP-projekter – Grønt udviklings- og demonstrationsprojekt – som var finansieret af Ministeriet for Landbrug, Fiskeri og Fødevarer, og blev gennemført i samarbejde med Viventes.

Oplevelsesøkonomi i primærproduktionen mundede ud i en hjemmeside og en app, der havde til formål at vise vej til samtlige landets gårdbutikker. KONKRET bidrog med udvikling af hjemmeside og app samt kommunikationsstrategi og -materialer i forbindelse med projektet. Et meget ambitiøst projekt, der et stykke ad vejen fungerede fint, men som efter projektets afslutningen strandede på grund af mangel på finansiering. Læs mere om projektet i hvidbogen Oplevelsesøkonomi i primærproduktionen, der er layoutet og delvist forfattet af Mogens Bisgaard, KONKRET.

Netværk for dansk terroir havde til formål at “oversætte” terroir-begrebet til danske forhold, og KONKRET bidrog bl.a. med viden om forskellige fortolkninger og perspektiveringer af begrebet, og udarbejdede hjemmeside og kommunikationsmaterialer i forbindelse med projektet. Læs mere om projektet i hvidbogen Dansk Terroir, der er layoutet og delvist forfattet af Mogens Bisgaard, KONKRET.

Netværk for dansk ostehåndværk havde til formål at kortlægge mulighederne for at skabe en “osterevolution”, der kunne modsvare den “ølrevolution”, og undersøge potentiale og barrierer for at skabe terroirbaserede mikro-osterier på dansk grund. KONKRET bidrog med mejerihistorisk og procesteknologisk viden og med udarbejdelse af kommunikationsstrategi, kommunikationsmaterialer, website m.m. Læs mere om projektet i hvidbogen Dansk ostehåndværk, der er delvist forfattet af Mogens Bisgaard, KONKRET.